LOG23.jpg
Hem Värmepumpar Kylservice Solenergi Värmeväxlare Legoproduktion Kontakt

Värmepumpar /

Vi erbjuder värmepumpslösningar för större byggnader, både till nybyggen samt redan befintliga fastigheter. Vare sig det handlar om mindre hyreshus, industri-lokaler, kontor, slott, växthus, kyrkor eller idrottsanläggningar.

Oavsett vilken värmepumpslösning som passar fastighetens eller anläggningens behov bäst, utgår tekniken från att omvandla lagrad solenergi till värme. Den lagrade solenergin kan utvinnas antingen från uteluften eller återvunnen frånluft. Vidare kan solenergin även utvinnas genom att hämta energi från berggrunden och ett 100-200 meter djupt borrhål, kollektorslangar som antingen grävs ner under markytan eller sänks ner med tyngder till botten av sjöar. Oavsett hur energin hämtas omvandlas den sedan till värme eller varmvatten och i vissa fall även kyla med hjälp utav värmepumpen.

IVT erbjuder förmånliga garantier och fördelaktiga tillbehör och funktioner. Flera av IVTs värmepumpar är dessutom miljömärkta med Svanen.

Läs mer på IVT’s hemsida eller kontakta oss»

dsc_6496.jpg