LOG23.jpg
Hem Värmepumpar Kylservice Solenergi Värmeväxlare Legoproduktion Kontakt

Paneler med solceller omvandlar solljus till elenergi. Likströmmen från solcellerna omvandlas i en växelriktare till växelström, som kan användas direkt i fastigheten (egenförbrukning) eller matas ut på elnätet för försäljning till elnätsbolaget. Alternativt kan likströmmen användas direkt, om lämpliga förbrukare som t.ex. likströmsmotorer eller eluppvärmning behöver försörjas med el. Samtidigt som panelpriserna har sjunkit kraftigt har solcellsindustrin i världen expanderat mycket snabbt under de senaste 15 åren, 2014 installerades ungefär 45 000 MW i världen (motsvarande ungefär 10 miljoner hustak).

ENERGITEKNIK i Teckomatorp AB skräddarsyr och installerar en optimal solcell-anläggning utefter Era behov och förutsättningar. Vi kan ytterligare föreslå lösningar för hur du kan trimma din värmepump med solceller.

SOLCELLSKALKULATOR

För att bilda sig en uppfattning om hur mycket energi som är möjlig att utvinna ur en solcellsanläggning ,just på "mitt" tak, har vi nedan en länk som hjälper till med beräkningen. Länken tillhandahålls av ett oberoende laboratorium som med uppdrag från eu har samlat data till vår hjälp.

Följ denna länk och lägg in data med grund för Dina egna förutsättningar så får du en beräkning på hur mycket just Din anläggning kan bidra med. Värdena är normalårskorrigerade med genomsnitt ett antal år.

SOLCELLSKALKULATOR

För mer information och kostnadsförslag kontakta oss»

Solpaneler.jpg