LOG23.jpg
Hem Värmepumpar Kylservice Solenergi Värmeväxlare Legoproduktion Kontakt

Kylservice /

De flesta av våra kunder har vi ett gott och långvarigt samarbete med utan att något avtal har skrivits mellan oss.

I dag förekommer det ofta i företagets miljöarbete att man skall kunna dokumentera och redovisa sina åtgärder för att minimera köldmedieförluster.

Ett samarbete skall i första hand ske av ömsesidigt förtroende och behov. Vi har dock kunder som av olika skäl vill att vi upprättar ett skriftligt serviceavtal, vilket vi naturligtvis gärna gör.

I dag förekommer det ofta i företagets miljöarbete att man skall kunna dokumentera och redovisa sina åtgärder för att minimera köldmedieförluster.

Det är därför lämpligt att upprätta ett serviceavtal med gemensamt utformade villkor.

Andra fördelar är att man i förväg har bättre kontroll på sina kostnader för service av sina anläggningar.