LOG23.jpg
Hem Värmepumpar Kylservice Solenergi Värmeväxlare Legoproduktion Kontakt

Värmepumpar /
Återanvänd all energi som alstras i huset.

ETK frånluftsvärmepumpar utnyttjar energin i den varma ventilationsluften som alstras dels av värmesystemet, dels av alla andra värmekällor i huset så som elektronik, solinstrålning, människor samt övrig spillvärme som annars går förlorad.

På så sätt återvinns 100 % av den energi som alstras i huset vilket är en av för-delarna med en högeffektiv frånluftsvärmepump. Energiåtervinningen är alltid lika effektiv oberoende av utomhustemperaturen, till skillnad från andra typer av luft-värmepumpar som tappar effekt ju kallare utomhusluften blir. En ETK frånlufts-värmepump har alltid 20°C luft att utvinna energin från, oberoende av vilken temperatur utomhusluften har och avger därför full effekt under alla driftförhållan-den.

ETK frånluftsvärmepumpar installeras i hus med mekanisk ventilation. Det finns tre varianter att välja mellan, beroende av vilka förutsättningar ditt hus har och hur stor boytan är. Effektmässigt lämpar sig ETK3500 för mindre fritidshus på ca 70-100 kvm. ETK5000 är anpassad för villor på ca 100-160 kvm och ETK6500 för större villor med en boyta på ca 160-220 kvm.

Värmepumpen försörjer huset med både rumsvärme och varmvatten. Frisk luft tas in i huset via ventiler i ytterväggar, spaltventiler i fönstren eller andra tilluftsdon. Även ett tilluftsaggregat som förvärms av värmepumpen kan vara ett alternativ. Använd förbrukad frånluft ventileras bort genom husets kanalsystem.

ETK frånluftsvärmepumpar kan sänka energiförbrukningen i en villa mellan 50-65 % beroende på husets storlek och isoleringsförmåga.

Fördelar

Några fördelar med ETK frånluftsvärmepumpar är, förutom den enkla installation-en, att de även tillför legionellasäkert varmvatten, minskar radonrisken samt minskar mögelproblem. ETK frånluftsvärmepumpar är dessutom lägre och går tystare än motsvarande produkter på marknaden. Vid låg takhöjd kan ventilations-anslutningarna även monteras på sidan av värmepumpen. Du kan själv välja om du vill att värmepumpen ska vara i borstad aluminium eller ha ett vitt utförande.

​Kvalitetsgaranti

ETK3500, ETK5000 och ETK6500 är svensktillverkade av certifierade kyltekniker.

Komponenterna kommer från välbeprövade världsledande leverantörer.

ETK3500, ETK5000 och ETK6500 provkörs och injusteras före leverans.

6 års trygghetsgaranti ingår.

För mer information gå till ETK's hemsida eller kontakta oss»

ETK frånluftsvärmepump: Hemsida

Öppna i nytt fönster» frånluftsvärme.se

 

JS3b.jpg