LOG23.jpg
Hem Värmepumpar Kylservice Solenergi Värmeväxlare Legoproduktion Kontakt

Värmepumpar /

Den värme som utvinns av berg-, jord-, och sjövärmepumpar är från början lagrad solenergi. Genom att utnyttja energin som lagrats i berggrunden, jorden, sjö-botten eller grundvattnet kan ditt hus förses med värme och varmvatten.

Energi från bergrunden utvinns genom att borra ett 100-200 meter djupt hål och på så sätt leda värmen upp till värmepumpen. Alternativet jordvärme fungerar med hjälp utav en kollektorslang som grävs ned en bit under jordytan i trädgården för att på så sätt utvinna värme från marken. På samma vis fungerar sjövärme med skillnaden att kollektorslangen istället läggs ut i en sjö och hålls ned av tyngder. Detta innebär att inget större ingrepp behöver göras på tomten. Att utvinna värme från grundvattnet är främst ett alternativ för vissa tomter på landet och fungerar på samma vis som bergvärme, nämligen genom att energi utvinns via ett borrhål i marken.

IVT erbjuder svanenmärkta berg-, jord- och sjövärmepumpar med förmånliga garantier och fördelaktiga tillbehör och funktioner. Bland annat kan du komplettera värmepumpen med solfångare, koppla den för att även värma upp poolvattnet eller styra värmepumpen genom en smartphone.

Läs mer på IVT’s hemsida eller kontakta oss»

IVTbergvaermejordvaermesjoevaerme.jpg